V.7.7. Tezgah türü

ÜNYE (Ordu)

[geri] [içindekiler] [ileri]


çamur kıyma makinası

193 Ünye'de bir çamur kıyma makinası

Ordu iline bağlı bir ilçe olan Ünye'de bu sanatı eskiden Rumların sürdürdüğü söylenmektedir. Rumların buradan ayrılmasından sonra Artvin ilinin Borçka ilçesinden gelen çömlekçiler, Rumlar'dan kalan atölyeleri işletmeye başlamışlardır.

Önceleri 12 olan atölye sayısı bugün 6'ya inmiştir. Bununla birlikte Ünye'deki atölyelerin çoğunda artık, çarkların döndürülmesinde elektrik enerjisinden yararlanılmaktadır.

Kil, atölyelerin yanındaki tarlalardan getirilmekte, pişirim öteki yörelerden çok ayrı olarak 5 günlük bir sürede gerçekleştirilmektedir. Fırına ilk üç gün iki saat arayla odun atılmakta, sonraki bir buçuk gün içinde bir saat arayla, son yarım gün de daha çok odun atılarak pişirim böylece 5 günde tamamlanmaktadır.

çömlekçi ustası örnekler

192 Ünyeli bir çömlekçi ustası

194 Ünye'de yapılan işlerden örnekler:
önde, sağdan üçüncü iş, "nefeslik" tir. Nefeslik, çok sigara içilen yerlerde, dumanı dışarıya çekmek üzere, delikli ucu içe gelecek biçimde duvara yerleştirilir.

[geri] [içindekiler] [ileri]


Not:
Bu araştırma Güngör Güner tarafindan 1972-77 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. O nedenle sayısal ve diğer veriler, o günün koşullarını yansıtmaktadır.