Yararlanılan Kaynaklar

[sözlük] [içindekiler]


ÖNZÖZ
 1. Ali Rıza Yalgın
  Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, Sayı 4, 1941
 2. Ali Rıza Yalgın
  Çalışma Mecmuası, Sayı 12, 1946
 3. Dr. Hamit Z. Koşay ve Akile Ülkü
  Türk Etnografya Dergisi, Sayı 5, 1962
 4. Charmian Biernoff
  Anatolian Studies, 1966, ss.16-17
I. GİRİŞ
 1. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 2. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 3. Gisela M.A. Richter
  The Craft of Athenian Pottery, 1923
 4. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 5. A. Brogniart
  Traité des Arts Ceramiques, 1854
 6. L. Franchet
  Ceramique Primitive, 1911 ve A. van Gennep
  Les poteries peintes de l'Afrique du Nord, Harvard African Studies II, 1918
II. TARİH ÖNCESİNDEN BU GÜNE DEK ÇARKSIZ ÇÖMLEKÇİLİĞE GENEL BAKIŞ
 1. B. Klima
  Four céramique paléolithique de Dolni Vestonice, Archeol. Rolehdi, 1952
 2. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 3. G. Montandan
  Traité d'Ethnologie cycculturelle, 1934
 4. Braidwood
  Antiquity "Qualat Jarmo", 1950
 5. J. Garstang
  The Jericho Story, 1948; and
  K.M. Kenyon
  Diggin up Jericho, 1957
 6. Bkz. 5
 7. Bkz. 5
 8. S. Lloyd, F. Safar
  Journal - Nelar East Studies, 1925
 9. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 10. Robert W. Enrich
  Chronologies in old world archaeology
 11. J. Mellaart, Khayats Beyruz
  The Chalcolithic and Early Bronz ages in the Near East and Anadolian, 1966
 12. J. Mellaart
  Stadt aus der Steinzeit
 13. H.W. Hund
  Keramische Zeitschrift, 24. Jahrgang Nr. 4, 1974
 14. S. Linne
  The technique of South American Ceramics, 1925
 15. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 16. B. Böhm
  Keramische Zeitschrift, 28. Jahrgang Nr. 4, 1976
III. ÇARKLI ÇÖMLEKÇİLİĞE GECİS
 1. L. Wolley
  Ur excavation IV; The early periods, 1955
 2. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 3. J. Mellaart
  Earliest Civilizations in the Near East, 1965
 4. Veröffentlichung der Deutsch-Orientalischen Gesellschaft
 5. Dörpfeld-Schmidt
  Troja, Ilion, 1902
 6. Gisela M.A. Richter
  The Craft of Athenian Pottery, 1923
 7. J.D. Brazley
  Potter and Painter in Ancient Athens, 1944
 8. Gisela M.A. Richter
  The Craft of Athenian Pottery, 1923
 9. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 10. Adolf Rieth
  5000 Jahre Töpferscheibe, 1960
 11. Adam Winder und Roland Hampe
  Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreatta, Messinien und Zypern, 1962
IV. -
V. YÖRELERDEN İZLENİMLER
 1. R. Rehber
  Nevşehir ve Göreme, Yeni Matbaa, Ankara, 1961
 2. C. Öztelli
  Türk klasikleri No. 29, Varlık yayınları
 3. Ali Rıza Yalgın
  "Anadolu'da Çok İptidai Çömlekçilik"
  Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya 4üncü dergisi, 1940
 4. Pling Earle Goddort
  Pottery of Southwestern Indians, New York 1931
 5. Doç. Dr. Neriman Gürtan, Doç. Dr. Nuri Munsuz
  Avanos Çömlekçiliği ve Kullanılan Toprakların Bazı Teknolojik Özellikleri
  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 404; Bilimsel Araştırma ve İncelemeleri; 254
 6. Profesör Dr. Gönül Öney
  19. Yüzyıl Çanakkale Seramikleri
HARİTALAR

Haritalar Atlas Dergisi'nın websitesinden kopyalanmıştır.


Not:
Orijinal tezde listede olmayan kaynaklar mor renkte eklendi.

[sözlük] [içindekiler]


Not:
Bu araştırma Güngör Güner tarafindan 1972-77 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. O nedenle sayısal ve diğer veriler, o günün koşullarını yansıtmaktadır.