ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Ayvalı 2

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007 / ខែ​ឧសភា / 16

« 19 ខែ​កុម្ភះ 2007
5 ខែ​សីហា 2007 »