ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Ayvalı

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007 / ខែ​ឧសភា

« ខែ​កុម្ភះ 2007
ខែ​សីហា 2007 »
 
ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ថ្ងៃ​អាទិត្យ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31