ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Ayvalı 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007 / ខែ​កុម្ភះ / 19

16 ខែ​ឧសភា 2007 »