ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp 3

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2013 / សប្តាហ៍ 40

« សប្តាហ៍ 16 2010
សប្តាហ៍ 16 2018 »
ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ថ្ងៃ​អាទិត្យ