ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp 3

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2013 / ខែ​កញ្ញា / 30

« 15 ខែ​មេសា 2010
11 ខែ​មេសា 2018 »