ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp 2

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2018 / ខែ​មេសា / 11

« 30 ខែ​កញ្ញា 2013