დასაწყისი

გადაღების დრო

2019 (4)
თებერვალი (1) მარტი (1) სექტემბერი (2)
2018 (8)
მარტი (3) აპრილი (3) ივნისი (1) ოქტომბერი (1)
2017 (1)
დეკემბერი (1)
2016 (6)
მაისი (5) აგვისტო (1)
2015 (3)
თებერვალი (2) დეკემბერი (1)
2014 (1)
დეკემბერი (1)
2013 (27)
სექტემბერი (27)
2012 (5)
ივნისი (3) დეკემბერი (2)
2011 (37)
თებერვალი (3) აპრილი (16) მაისი (1) აგვისტო (1) სექტემბერი (16)
2010 (24)
აპრილი (15) ივნისი (5) ივლისი (3) ოქტომბერი (1)
2009 (9)
მარტი (4) აპრილი (5)
2008 (56)
იანვარი (1) აპრილი (7) მაისი (17) ივნისი (1) აგვისტო (3) დეკემბერი (27)
2007 (438)
თებერვალი (282) მარტი (10) აპრილი (42) მაისი (46) ივნისი (2) ივლისი (17) აგვისტო (17) სექტემბერი (16) ოქტომბერი (4) ნოემბერი (1) დეკემბერი (1)
2006 (2)
ივნისი (2)
2005 (21)
მარტი (1) აპრილი (3) მაისი (2) ივნისი (10) ივლისი (5)
2004 (3)
ოქტომბერი (1) ნოემბერი (1) დეკემბერი (1)